Duyệt Thành - Thắng Cố Dê
Restaurants

Duyệt Thành - Thắng Cố Dê

3.6/5.0 - based on 8 reviews
Excellent
Great
Average
Poor
Bad
1/5.0Published 19-04-2021

"(Translated by Google) Restaurant on stilt ho..."

(Translated by Google) Restaurant on stilt house, serving popular goat dishes (Original) Quán ăn nhà sàn, phục vụ các món dê bình dân

4/5.0Published 19-04-2021

"ngon..."

ngon

3/5.0Published 19-04-2021

"Chuẩn ngon, bổ, dẻ đúng nghĩa......"

Chuẩn ngon, bổ, dẻ đúng nghĩa...

5/5.0Published 19-04-2021

"Tuyệt vời..."

Tuyệt vời

5/5.0Published 19-04-2019

"(Translated by Google) Meals seen OK (Origin..."

(Translated by Google) Meals seen OK (Original) Ăn nhậu thấy OK

3/5.0Published 19-04-2018

"Nằm trên đường đi Quản Bạ, Đồng Văn. Huơng vị..."

Nằm trên đường đi Quản Bạ, Đồng Văn. Huơng vị kiểu miền núi.

Business Transparency

This Ha Giang Review profile has never been claimed. What's this?

Duyệt Thành - Thắng Cố Dê

All information and reviews about Duyệt Thành - Thắng Cố Dê on Ha Giang Review

Contacts

  • QL4C, Thuận Hoà, Vị Xuyên, Hà Giang, Vietnam
  • 096 134 22 90
  • Visit Website

Is this your company?

Claim your company profile to access Ha Giang Review's free business tools and start getting closer to your customers today!

Claim your free business account

Sign In