Review of Nhà Xe Ngọc Cường

1/5.0Published 29-04-2021

"(Translated by Google) Call the OK OK staff o..."

(Translated by Google) Call the OK OK staff on the second floor. When it was time to go, it was ranked on the last floor. Reflecting on it, the garage said sympathy at the e not reserved. (Original) Gọi điện đặt xe tầng 2 nhân viên confirm OK. Đến lúc đi thì xếp nằm tầng 1 cuối cùng. Phản ánh lại thì nhà xe bảo thông cảm tại các e ko đặt trước.

Recent reviews
for Nhà Xe Ngọc Cường

Lythihien
1/5.0Lythihien

"Đi 2 lần xe Ngọc Cường ớn tới già.năm 2021 đi hà xuống bắc ninh d"

Đi 2 lần xe Ngọc Cường ớn tới già.năm 2021 đi hà giang xuống bắc ninh đang bầu 6 tháng ôm thêm 1 đứa nhỏ mà ko có giường nằm phải ngồi nhét như nhét lợn đi[...]

Hoàng Tân
1/5.0Hoàng Tân

"(Translated by Google) Put the top and bottom..."

(Translated by Google) Put the top and bottom end. I don't understand what the switchboard was for. Get customer feedback yes and then leave. What needs vs[...]

Sign In