Review of Nhà Hàng Sông Núi 2

4/5.0Published 20-04-2021

"Sạch sẽ,đảm bảo vệ sinh,thực phẩm tươi sống..."

Sạch sẽ,đảm bảo vệ sinh,thực phẩm tươi sống

Recent reviews
for Nhà Hàng Sông Núi 2

Thắng Nguyễn Ngọc
4/5.0Thắng Nguyễn Ngọc

"(Translated by Google) Fresh and clean food. ..."

(Translated by Google) Fresh and clean food. Good service (Original) Đồ ăn tươi ngon, sạch sẽ. Phục vụ tốt

Duy Bùi Văn
4/5.0Duy Bùi Văn

"(Translated by Google) Tamjd pharmacy (Origi..."

(Translated by Google) Tamjd pharmacy (Original) Tamjd dược

Sign In