Review of Gia Cafe

4/5.0Published 29-04-2021

"(Translated by Google) Drinkable, but the spa..."

(Translated by Google) Drinkable, but the space is small (Original) Đồ uống được,nhưng không gian hơi nhỏ

Recent reviews
for Gia Cafe

Tran Trong Quynh
3/5.0Tran Trong Quynh

"(Translated by Google) The shop has a beautif..."

(Translated by Google) The shop has a beautiful view to Lo River. (Original) Quán có view đẹp ra sông Lô.

ĐỖ CAO CƯỜNG
3/5.0ĐỖ CAO CƯỜNG

"..."

Sign In