Review of Xe Cung Điện Hà Giang

5/5.0Published 30-04-2021

"(Translated by Google) New car, quiet, privat..."

(Translated by Google) New car, quiet, private cabin, so it feels very luxury (Original) Xe mới, nằm êm, khoang cabin riêng nên cảm giác rất luxury

Recent reviews
for Xe Cung Điện Hà Giang

Tv Ha Giang
4/5.0Tv Ha Giang

"..."

Nguyễn Quang Thát
5/5.0Nguyễn Quang Thát

"(Translated by Google) Very new car and VIP, ..."

(Translated by Google) Very new car and VIP, I will recommend to friends. (Original) Xe rất mới và vip, mình sẽ giới thiệu cho bạn bè.

Sign In