Review of Xuan Hac Restaurant

5/5.0Published 9 months ago

"Nhà hàng rộng rãi sạch sẽ. Trà ngon, đồ ăn ch..."

Nhà hàng rộng rãi sạch sẽ. Trà ngon, đồ ăn chất. Có bàn cờ tướng giải khuây chống say quá đã.

Recent reviews
for Xuan Hac Restaurant

Trần Tiến Lên
5/5.0Trần Tiến Lên

"Ok..."

Ok

Vũ Đức Ngọc
4/5.0Vũ Đức Ngọc

"Đồ ăn ngon miệng, giá hợp lý..."

Đồ ăn ngon miệng, giá hợp lý

Sign In