Review of Thao Linh Hotel

4/5.0Published 20-04-2021

"Nice standard hotel...."

Nice standard hotel.

Recent reviews
for Thao Linh Hotel

Đức Linh Lê
4/5.0Đức Linh Lê

"RỘNG RÃI..."

RỘNG RÃI

Hằng Khánh
5/5.0Hằng Khánh

"Phòng đẹp, sạch sẽ..."

Phòng đẹp, sạch sẽ

Sign In