Review of Cafe Karaoke Thái Thảo

5/5.0Published 29-04-2021

"Tuyệt vời..."

Tuyệt vời

Recent reviews
for Cafe Karaoke Thái Thảo

Thị thu thảo Nguyễn
5/5.0Thị thu thảo Nguyễn

"Cà phê ngon chủ quán người miền nam nhiệt tình niềm nở chào đón k"

Cà phê ngon chủ quán người miền nam nhiệt tình niềm nở chào đón khách

Nguyen Van Quy
3/5.0Nguyen Van Quy

"Phòng đẹp..."

Phòng đẹp

Sign In