Review of Gia Cafe

3/5.0Published 29-04-2021

"(Translated by Google) The shop has a beautif..."

(Translated by Google) The shop has a beautiful view to Lo River. (Original) Quán có view đẹp ra sông Lô.

Recent reviews
for Gia Cafe

Thập cẩm Online
4/5.0Thập cẩm Online

"(Translated by Google) Drinkable, but the spa..."

(Translated by Google) Drinkable, but the space is small (Original) Đồ uống được,nhưng không gian hơi nhỏ

ĐỖ CAO CƯỜNG
3/5.0ĐỖ CAO CƯỜNG

"..."

Sign In