Review of Quán Cơm Ngon

3/5.0Published 19-12-2020

"Quán sạch sẽ, đồ ăn bình dân giá cả hợp lí dễ..."

Quán sạch sẽ, đồ ăn bình dân giá cả hợp lí dễ chịu. Ông chỉ nhiệt tình thoải mái

Recent reviews
for Quán Cơm Ngon

Nam Vu Duc
5/5.0Nam Vu Duc

"(Translated by Google) Convenient location, c..."

(Translated by Google) Convenient location, convenient road. Popular dish, delicious, reasonable price. The boss is very funny, friendly. (Original) Vị tr[...]

Cái Woòng
1/5.0Cái Woòng

"Not good..."

Not good

Sign In