Review of Nhà Hàng Mã Gia Quán

4/5.0Published 20-04-2021

"ok..."

ok

Recent reviews
for Nhà Hàng Mã Gia Quán

khanh ly
5/5.0khanh ly

"(Translated by Google) Delicious food, mainly..."

(Translated by Google) Delicious food, mainly goat meat is mainstream, enthusiastic staff, cheap price (Original) Món ăn ngon, chủ yếu món thịt Dê là chủ [...]

Bùi Huy Tùng
4/5.0Bùi Huy Tùng

"..."

Sign In