Review of Cafe Karaoke Thái Thảo

3/5.0Published 29-04-2021

"Phòng đẹp..."

Phòng đẹp

Recent reviews
for Cafe Karaoke Thái Thảo

Thị thu thảo Nguyễn
5/5.0Thị thu thảo Nguyễn

"Cà phê ngon chủ quán người miền nam nhiệt tình niềm nở chào đón k"

Cà phê ngon chủ quán người miền nam nhiệt tình niềm nở chào đón khách

Nguyễn Hồng Phúc
3/5.0Nguyễn Hồng Phúc

"Hát được..."

Hát được

Sign In