Review of Hp Motorbike & Tours

5/5.0Published 25-04-2022

"(Translated by Google) I am a genuine Ha Gian..."

(Translated by Google) I am a genuine Ha Giang resident and have seen many places to rent motorbikes in Ha Giang. Here you will be able to rent a car at a very good, competitive price, many types of cars for you to choose from (Original) Mình là dân Hà Giang chính gốc và thấy khá nhiều địa điểm thuê xe máy Hà Giang. Tại đây các bạn sẽ được thuê xe với giá rất tốt, cạnh tranh, nhiều dòng xe để các bạn du lịch lựa chọn lắm

Recent reviews
for Hp Motorbike & Tours

banmaixanh banmaixanh
5/5.0banmaixanh banmaixanh

"Đi phượt hà giang mà không thuê xe máy để đi ..."

Đi phượt hà giang mà không thuê xe máy để đi lượn thì đúng là thiếu xót lớn nhất trong đời các bác ạ. Vừa tự do, làm chủ cuộc chơi không phải phụ thuộc vào[...]

Pi Ka
5/5.0Pi Ka

"(Translated by Google) OH. I have just found ..."

(Translated by Google) OH. I have just found the address of this car rental company in Ha Giang. Luckily, I had the opportunity to rent a car here. Have to[...]

Sign In