Review of Thạch Sơn-Lẩu Gà Đen Lẩu Bò, Ngựa

5/5.0Published 20-04-2021

"(Translated by Google) Very delicious, the bo..."

(Translated by Google) Very delicious, the boss was very enthusiastic, despite having a hoarse voice (Original) Rất ngon, ông chủ rất nhiệt tình, mặc dù bị khản cổ nói k thành tiếng

Recent reviews
for Thạch Sơn-Lẩu Gà Đen Lẩu Bò, Ngựa

Huy Nhat
5/5.0Huy Nhat

"Quan ngon đồng văn ha giang"

Quan ngon , gia re so voi nhiu nơi . Chủ nhiet tinh . Nen ghe khi toi đồng văn ha giang . Wa ngon ma re

linh lê
5/5.0linh lê

"Lẩu ngon, rượu ngon"

Lẩu ngon, rượu ngon

Sign In