Review of Nhà Xe Quang Nghị

1/5.0Published 29-10-2020

"(Translated by Google) Cars crammed with gues..."

(Translated by Google) Cars crammed with guests. Inadequate luggage loaded onto the bus made our group lost their luggage when we arrived at My Dinh bus station. I knew that the luggage was mistakenly loaded onto another car parked next to it, so she could find it. (Original) Xe nhồi nhét khách. Hành lý chất lên xe không đầy đủ làm nhóm mình bị thất lạc hành lý khi đến bến xe Mỹ Đình. Hên là biết hành lý bị chất nhầm lên một xe khác đậu bên cạnh cũng về Hà Nội nên tìm được.

Recent reviews
for Nhà Xe Quang Nghị

VZN TV
1/5.0VZN TV

"Quá tệ"

Chẳng hiểu nhà xe không đủ kinh phí nên thuê được một em trực tổng đài duyên đến TỆ, đây là còn từ bên cty du lịch gọi mà còn thế thì không biết khách lẻ ẻ[...]

Hanoi lullaby Hotel & Travel
5/5.0Hanoi lullaby Hotel & Travel

"(Translated by Google) The good car pick-up s..."

(Translated by Google) The good car pick-up station also has wifi on my car for some networks. (Original) Nhà xe đón khách tốt có cả wifi tren xe cho anh [...]

Sign In