Review of Café Góc Phố

5/5.0Published 5 months ago

"(Translated by Google) Ok very good (Origina..."

(Translated by Google) Ok very good (Original) Ok rất ngon

Recent reviews
for Café Góc Phố

Giang Ha
5/5.0Giang Ha

"Good..."

Good

anh cao
5/5.0anh cao

"(Translated by Google) Nice view. The staff i..."

(Translated by Google) Nice view. The staff is very enthusiastic and thoughtful ❤️10 points (Original) view đẹp . Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chu [...]

Sign In