Review of Quán Vị Sơn ( Tuấn Liên )

5/5.0Published 20-04-2021

"Thắng cố ngon hơn mình tưởng...."

Thắng cố ngon hơn mình tưởng.

Recent reviews
for Quán Vị Sơn ( Tuấn Liên )

Khanh Nguyen
5/5.0Khanh Nguyen

"(Translated by Google) If I have a chance to ..."

(Translated by Google) If I have a chance to come here, I will definitely come back. Delicious food, reasonable price. (Original) Nếu có dịp lên đây nữa n[...]

THANH NGUYỄN
5/5.0THANH NGUYỄN

"Lần sau lên nhất định phải ghé lại quán này. ..."

Lần sau lên nhất định phải ghé lại quán này. Quán ăn ngon và giá lại phù hợp .

Sign In