Review of Cà Phê Duyên

5/5.0Published 29-04-2021

"(Translated by Google) Delicious drinks (Ori..."

(Translated by Google) Delicious drinks (Original) Đồ uống ngon

Recent reviews
for Cà Phê Duyên

Trung Chính Đoàn
4/5.0Trung Chính Đoàn

"(Translated by Google) The restaurant has a n..."

(Translated by Google) The restaurant has a nice location, next to the square, good drinks (Original) Quán có vị trí đẹp, cạnh quảng trường, đồ uống ngon

Thỏ Chàn
5/5.0Thỏ Chàn

"(Translated by Google) Good coffee, fast, nic..."

(Translated by Google) Good coffee, fast, nice shop (Original) Cà phê ngon, làm nhanh, quán đẹp

Sign In