Review of Nhà Hàng Nổi Sông Xanh

1/5.0Published 29-04-2021

"Chuyên cung cấp món cá sông các món..."

Chuyên cung cấp món cá sông các món

Recent reviews
for Nhà Hàng Nổi Sông Xanh

Anh Vũ Tuấn
5/5.0Anh Vũ Tuấn

"Ngon bổ rẻ..."

Ngon bổ rẻ

baduy Nguyen
3/5.0baduy Nguyen

"(Translated by Google) The price is a bit exp..."

(Translated by Google) The price is a bit expensive. (Original) Giá hơi mắc.

Sign In