Review of Café Longty

1/5.0Published 25-04-2021

"Quán nóng, chỉ có quạt tường. Gọi nhân viên h..."

Quán nóng, chỉ có quạt tường. Gọi nhân viên hỏi có quạt cây k thì bạn ý đáp : “không” rồi chỉnh quạt ra hướng khác và đi luôn. Ý theo kiểu đòi hỏi nhiều tao cho quay ra chỗ khác cho hiểu. Thật sự thất vọng với cách hành xử này

Recent reviews
for Café Longty

Hùng Hoàng
5/5.0Hùng Hoàng

"Good..."

Good

Dong Nguyen
5/5.0Dong Nguyen

"Good..."

Good

Sign In