Review of Silk River Hotel

5/5.0Published 01-07-2021

"(Translated by Google) New, beautiful hotel. ..."

(Translated by Google) New, beautiful hotel. Friendly, professional staff, breakfast buffet is quite diverse. I feel very satisfied after experiencing dvu here. Will come back next time..😘 (Original) Khách sạn mới, đẹp. Nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, buffet sáng khá đa dạng. Mình thấy rất hài lòng sau khi trải nghiệm dvu ở đây. Sẽ quay lại lần sau..😘

Recent reviews
for Silk River Hotel

Hoàng Hùng
4/5.0Hoàng Hùng

"(Translated by Google) Nice room, service and..."

(Translated by Google) Nice room, service and location Ok (Original) Phòng đẹp, dịch vụ và vị trí Ok

Hùng Nguyễn
4/5.0Hùng Nguyễn

"(Translated by Google) Enthusiastic staff, gu..."

(Translated by Google) Enthusiastic staff, guests should consider staying in a superior room because there is no window, so it is not airy (Original) Nhân[...]

Sign In