Review of Silk River Hotel

5/5.0Published 7 months ago

"(Translated by Google) New, beautiful hotel. ..."

(Translated by Google) New, beautiful hotel. Friendly, professional staff, breakfast buffet is quite diverse. I feel very satisfied after experiencing dvu here. Will come back next time..😘 (Original) Khách sạn mới, đẹp. Nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp, buffet sáng khá đa dạng. Mình thấy rất hài lòng sau khi trải nghiệm dvu ở đây. Sẽ quay lại lần sau..😘

Recent reviews
for Silk River Hotel

Nguyễn Thị Yến
5/5.0Nguyễn Thị Yến

"(Translated by Google) Too deserving of 5 sta..."

(Translated by Google) Too deserving of 5 stars (Original) Quá xứng đáng cho 5 sao

Vu Pak
5/5.0Vu Pak

"(Translated by Google) New hotel clean and co..."

(Translated by Google) New hotel clean and cozy enthusiastic staff The price is also very affordable with discount season (Original) Khách sạn mới sạch sẽ[...]

Sign In