Review of Coffee 52

4/5.0Published 29-04-2021

"Một nơi có thể thư giãn và thưởng thức mọi..."

Một nơi có thể thư giãn và thưởng thức mọi thứ đồ uống

Recent reviews
for Coffee 52

Sergiu Moise
5/5.0Sergiu Moise

"Great place with nice coffee and friendly own..."

Great place with nice coffee and friendly owner

Jonas Brüggen
5/5.0Jonas Brüggen

"Great coffee and a very clean place..."

Great coffee and a very clean place

Sign In