Review of Xe Khách Cầu Mè - Bus Transport

2/5.0Published 30-04-2021

"It looks good on the outside but the interior..."

It looks good on the outside but the interior is pretty degraded, we delayed 30m for problem with the police !

Recent reviews
for Xe Khách Cầu Mè - Bus Transport

Thị Thanh Nga Nguyễn
5/5.0Thị Thanh Nga Nguyễn

"Èo ! Trước giờ cứ nghĩ Hà Giang xa xôi gập gh..."

Èo ! Trước giờ cứ nghĩ Hà Giang xa xôi gập ghềnh khó đi. Quyết tâm đặt vé nhà xe Cầu Mè ngược lên núi mới thấy k như mình nghĩ. Đường đi tuyệt với và trên [...]

Greg Reed
1/5.0Greg Reed

"Terrible. Supposed to be in Hanoi now (coming..."

Terrible. Supposed to be in Hanoi now (coming from Ha Giang), and we're not even slightly close. We aren't even on the highway - taking the small roads. Se[...]

Sign In