Review of Quán Cơm Ngon

5/5.0Published 19-04-2021

"(Translated by Google) Convenient location, c..."

(Translated by Google) Convenient location, convenient road. Popular dish, delicious, reasonable price. The boss is very funny, friendly. (Original) Vị trí thuận lợi, tiện đường. Món ăn bình dân, ngon, giá hợp lý. Ông chủ rất vui tính, thân thiện.

Recent reviews
for Quán Cơm Ngon

Cái Woòng
1/5.0Cái Woòng

"Not good..."

Not good

Luôn Lê Cảnh
1/5.0Luôn Lê Cảnh

"Chủ quán thái độ gay gắt, 60k/1 xuất của mình..."

Chủ quán thái độ gay gắt, 60k/1 xuất của mình thì quá đắt. Được mỗi đồ nóng, còn lại ko chấp nhận dk

Sign In