Review of Quán Cơm Phở Việt Chiên

5/5.0Published 20-04-2021

"(Translated by Google) The best Pho in Cat Ca..."

(Translated by Google) The best Pho in Cat Ca district. Non-hormonal noodle soup should have a very good feeling when you finish eating (Original) Quán phở ngon nhất huyện mèo vạc. Phở ko hocmon nên ăn có cảm giác rất ngon khi ăn xong nhớ mãi

Recent reviews
for Quán Cơm Phở Việt Chiên

Stanislav Vokac
1/5.0Stanislav Vokac

"At 2 PM, lady laying on the mattress and watc..."

At 2 PM, lady laying on the mattress and watching TV. Not even willing to discuss about some cooking.

Lan Long
5/5.0Lan Long

"(Translated by Google) Delicious, clean, enth..."

(Translated by Google) Delicious, clean, enthusiastic service (Original) Ăn ngon, sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình

Sign In