Review of Đăng Quang Watch - Hà Giang

5/5.0Published 5 months ago

"(Translated by Google) Our products are very ..."

(Translated by Google) Our products are very good. 2 years of use without warranty any time: 3 will introduce friends to support (Original) sản phẩm bên mình rất tốt. dùng 2 năm rồi mà chưa bảo hành lần nào :3 sẽ giới thiệu bạn bè ủng hộ

Recent reviews
for Đăng Quang Watch - Hà Giang

Mai Quynh
5/5.0Mai Quynh

"Nhân viên dễ thương chất lượng sản phẩm rất t..."

Nhân viên dễ thương chất lượng sản phẩm rất tốt

thanh tâm bùi
4/5.0thanh tâm bùi

"(Translated by Google) Convenience store Good..."

(Translated by Google) Convenience store Good counselor Quality products reputation (Original) Cửa hàng thuận tiện Nhân viên tư vấn tốt Sản phẩm chất lượn[...]

Sign In