Review of Mô Tô Xe Máy Trường Tam

4/5.0Published 10-12-2020

"(Translated by Google) As a motorbike rental ..."

(Translated by Google) As a motorbike rental service at Dong Van Ha Giang, the group hired from, 10 motorbikes brought up, had repairmen accompany the group, and rented it here to return the car in all provinces, (Original) Là Dịch vụ cho thuê xe máy đồng văn hà giang, đoàn thuê từ, 10 xe máy chở lên là có thợ sửa chữa đi cùng với đoàn, và thuê ở đây trả xe trên tất cả các tỉnh thành,

Recent reviews
for Mô Tô Xe Máy Trường Tam

Ethnic Viet
5/5.0Ethnic Viet

"(Translated by Google) Motorcycle repair busi..."

(Translated by Google) Motorcycle repair business so the car is safe to run, the car is also new (Original) Nhà kinh doanh sửa chữa xe máy nên xe chạy đảm[...]

from nature ASMR
5/5.0from nature ASMR

"(Translated by Google) Motorcycle repair busi..."

(Translated by Google) Motorcycle repair business so the car is safe to run, the car is also new (Original) Nhà kinh doanh sửa chữa xe máy nên xe chạy đảm[...]

Sign In