Review of Xuan Hac Restaurant

5/5.0Published 9 months ago

"Ok..."

Ok

Recent reviews
for Xuan Hac Restaurant

Phổ Minh
5/5.0Phổ Minh

"Nhà hàng rộng rãi sạch sẽ. Trà ngon, đồ ăn ch..."

Nhà hàng rộng rãi sạch sẽ. Trà ngon, đồ ăn chất. Có bàn cờ tướng giải khuây chống say quá đã.

Vũ Đức Ngọc
4/5.0Vũ Đức Ngọc

"Đồ ăn ngon miệng, giá hợp lý..."

Đồ ăn ngon miệng, giá hợp lý

Sign In