Review of Vision Travel

5/5.0Published 23-12-2021

"Mr. Minh có tâm làm việc nhanh gọn đơn giản, ..."

Mr. Minh có tâm làm việc nhanh gọn đơn giản, chất lượng dịch vụ 5*, các bạn ai đi du lịch Hà Giang thì nên liên hệ với Mr.Minh để được tư vấn tốt trước khi đi nhé. Nếu đi Hà Giang lúc này thì cần thông tin chi tiết nhé các bạn, xem chỗ nào đi được, chỗ nào không đi được, ăn, ngủ nghỉ thế nào nữa nhé!

Recent reviews
for Vision Travel

Mai Lee
5/5.0Mai Lee

"Chất lượng dịch vụ 5*"

Mr. Minh có tâm làm việc nhanh gọn đơn giản, chất lượng dịch vụ 5*, các bạn ai đi du lịch Hà Giang thì nên liên hệ với Mr.Minh để được tư vấn tốt trước khi[...]

Dung Jun
5/5.0Dung Jun

"The best agency for Ha Giang Loop..."

The best agency for Ha Giang Loop

Sign In