Review of Pao Kitchen - Chicken, Pizza, Spaghetti

4/5.0Published 29-04-2021

"Good non vietnamese food. Pizza, chicken and ..."

Good non vietnamese food. Pizza, chicken and sides we're nice. Cost around 200,000 per head for dinner. C.£7.

Recent reviews
for Pao Kitchen - Chicken, Pizza, Spaghetti

Duyen Nguyenthi
1/5.0Duyen Nguyenthi

"Nhân viên phục vụ nói yêu cầu của khác rất mệ..."

Nhân viên phục vụ nói yêu cầu của khác rất mệt người không muốn phục vụ . Thái độ cực kỳ không tốt . Đồ ăn tuy ngon nhưng cách phục vụ làm mất cảm hứng

Mat Danh Explore VietNam
5/5.0Mat Danh Explore VietNam

"Đồ ăn ngon giá cả hợp lý Không gian đẹp và sạ..."

Đồ ăn ngon giá cả hợp lý Không gian đẹp và sạch sẽ Nhân viên nhiệt tình

Sign In