Nhà Trọ Bình Minh
Hostels

Nhà Trọ Bình Minh

4.1/5.0 - based on 9 reviews
Excellent
Great
Average
Poor
Bad
1/5.0Published 19-04-2021

"(Translated by Google) Normal (Original) Bìn..."

(Translated by Google) Normal (Original) Bình thường

5/5.0Published 17-04-2021

"Chua được đi đến bao giờ không biết tiền ph..."

Chua được đi đến bao giờ không biết tiền phòng một đêm bao nhiêu

5/5.0Published 17-04-2021

"Nhà trọ bình minh rất đẹp và dễ ngủ, tóm lại ..."

Nhà trọ bình minh rất đẹp và dễ ngủ, tóm lại là tuyệt vời

5/5.0Published 17-01-2021

"Ở được..."

Ở được

5/5.0Published 17-04-2019

"Tuyệt vời..."

Tuyệt vời

1/5.0Published 17-04-2019

"Nhà tro bình thường..."

Nhà tro bình thường

Business Transparency

This Ha Giang Review profile has never been claimed. What's this?

Nhà Trọ Bình Minh

All information and reviews about Nhà Trọ Bình Minh on Ha Giang Review

Contacts

  • Hạnh Phúc, Pả Vi, Mèo Vạc, Hà Giang, Vietnam
  • 0332 883 568
  • Visit Website

Is this your company?

Claim your company profile to access Ha Giang Review's free business tools and start getting closer to your customers today!

Claim your free business account

Sign In