Triều Việt Homestay
Homestay

Triều Việt Homestay

3.8/5.0 - based on 8 reviews
Excellent
Great
Average
Poor
Bad
4/5.0Published 19-04-2021

"..."

5/5.0Published 17-04-2019

"(Bản dịch của Google) Ok nhes (Bài đánh giá ..."

(Bản dịch của Google) Ok nhes (Bài đánh giá gốc) Ok nhes

4/5.0Published 17-04-2018

"(Bản dịch của Google) Phòng và giường sạch sẽ..."

(Bản dịch của Google) Phòng và giường sạch sẽ. Loại dịch vụ. Và những người tốt (Bài đánh giá gốc) Clean rooms and beds. Kind service. And nice people

3/5.0Published 17-04-2018

"(Bản dịch của Google) Được rồi phòng và giườn..."

(Bản dịch của Google) Được rồi phòng và giường. Không ăn tối hoặc ăn sáng. 100k / pp / đêm. Báo thức của gia đình tắt lúc 6. Một số mạng nhện trong phòng ngủ. (Bài đánh giá gốc) Okay room and bed. No dinner or breakfast. 100k/pp/night. The family's alarms go off at 6. Some spider webs in the bedroom.

5/5.0Published 19-04-2017

"(Translated by Google) The master's grandfath..."

(Translated by Google) The master's grandfather is Liang Hui ngoh, who will speak a little Chinese and Cantonese. It is a veteran who has fought the Vietnam War. The old grandmother is called Huang Mei. Son Liang Thanh Tuan is a geography teacher and his daughter-in-law is a doctor. It is rare to be able to communicate in Chinese. (Original) 主人老爺爺叫梁輝ngoh,會少許中文和廣東話。是名老兵,打過越戰。老奶奶叫黃梅。 兒子梁Thanh Tuan是地理老師,兒媳婦是醫生。 難得可以用中文溝通的寄宿。

1/5.0Published 17-04-2017

"Không như trong quảng bá, mặc dù có rất nhiều..."

Không như trong quảng bá, mặc dù có rất nhiều ưu điểm, lợi thế để phát triển tốt ( không riêng Triều Việt mà đa phần người dân ở đây chưa nhận định được hómtay hay ... là gì )

Business Transparency

This Ha Giang Review profile has never been claimed. What's this?

Triều Việt Homestay

All information and reviews about Triều Việt Homestay on Ha Giang Review

Contacts

  • Phố Cổ, Đồng Văn, Hà Giang, Vietnam
  • 0328 281 529
  • Visit Website

Is this your company?

Claim your company profile to access Ha Giang Review's free business tools and start getting closer to your customers today!

Claim your free business account

Sign In