Review of Hẻm Phố - Hongkong Night Street In Hà Giang

5/5.0Published 29-04-2021

"(Translated by Google) great bar, nice drinks..."

(Translated by Google) great bar, nice drinks, great view (Original) quán tuyệt vời, đồ uống ngon, view quá đẹp

Recent reviews
for Hẻm Phố - Hongkong Night Street In Hà Giang

Tùng Phạm Thanh
5/5.0Tùng Phạm Thanh

"Good!..."

Good!

Cường Nguyễn Hùng
5/5.0Cường Nguyễn Hùng

"Ok..."

Ok

Sign In