Review of Cafe Núi Cấm

4/5.0Published 23-04-2021

"Trên đường lên hoặc xuống núi cấm, bạn sẽ dừn..."

Trên đường lên hoặc xuống núi cấm, bạn sẽ dừng chân nơi đây để nghỉ và nhâm nhi cà phê hoặc nước giải khát. Từ đây bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Hà Giang

Recent reviews
for Cafe Núi Cấm

Greg Reed
4/5.0Greg Reed

"Unique location, half way up the hill overloo..."

Unique location, half way up the hill overlooking the city of Ha Giang. Most people there to take selfies and pics, I think - drinking coffee just an excus[...]

Beatrice Enström
5/5.0Beatrice Enström

"Really nice place with an amazing view. It’s ..."

Really nice place with an amazing view. It’s fun to sit both inside and on top of the bus and it’s a fun ride to get there. I like the idea and also the fa[...]

Sign In