Review of Nhà Xe Quang Nghị

2/5.0Published 30-04-2021

"(Translated by Google) Bed cars are of accept..."

(Translated by Google) Bed cars are of acceptable quality. Staff with poor service: speak rudely, scold foreign customers, not enthusiastic (Original) Xe giường nằm có chất lượng chấp nhận được. Nhân viên có độ phục vụ kém: ăn nói thô lỗ, mắng chửi khách nước ngoài, không nhiệt tình

Recent reviews
for Nhà Xe Quang Nghị

VZN TV
1/5.0VZN TV

"Quá tệ"

Chẳng hiểu nhà xe không đủ kinh phí nên thuê được một em trực tổng đài duyên đến TỆ, đây là còn từ bên cty du lịch gọi mà còn thế thì không biết khách lẻ ẻ[...]

Hanoi lullaby Hotel & Travel
5/5.0Hanoi lullaby Hotel & Travel

"(Translated by Google) The good car pick-up s..."

(Translated by Google) The good car pick-up station also has wifi on my car for some networks. (Original) Nhà xe đón khách tốt có cả wifi tren xe cho anh [...]

Sign In