Review of Ding Tea

2/5.0Published 29-04-2021

"Cảm nhận một lần dùng đồ uống tại đây không đ..."

Cảm nhận một lần dùng đồ uống tại đây không được ngon

Recent reviews
for Ding Tea

Xuân Bắc
5/5.0Xuân Bắc

"Các đôi hay bạn bè đến đây Hì hì......"

Các đôi hay bạn bè đến đây Hì hì...

phuong ngan ta
3/5.0phuong ngan ta

"Thật sự thì vị trà ở đây ko vừa ý mình, chấp ..."

Thật sự thì vị trà ở đây ko vừa ý mình, chấp nhận đc là do không gian tạm ổn

Sign In