Review of Thuê Xe Máy Hà Giang - Motogo

5/5.0Published 25-04-2022

"(Translated by Google) Good car, enthusiastic..."

(Translated by Google) Good car, enthusiastic and attentive staff. Next time I return to Ha Giang, I will definitely support you. (Original) Xe tốt,nhân viên nhiệt tình, chu đáo. Dịp tới quay lại Hà Giang nhất định sẽ ủng hộ các bạn tiếp.

Recent reviews
for Thuê Xe Máy Hà Giang - Motogo

Huyền Thư
4/5.0Huyền Thư

"..."

Hoàng Lâm
5/5.0Hoàng Lâm

"..."

Sign In