Review of Nhà Xe Quang Nghị

1/5.0Published 29-10-2020

"(Translated by Google) For those who go to Ha..."

(Translated by Google) For those who go to Ha Giang for the first time, it is advisable not to go to bring frustration. See you soon, make everyone's family wait 30 minutes. After that, there is a car to pick up a big car with 16 seats Limousine. Refuse to understand (Original) Với những ai lần đầu đi Hà Giang, khuyên không đi để mang bực vào người. Hẹn đón sớm, bắt con nhà người ta đợi 30p. Sau có xe đến đón lại xe to chứ kp Limousine 16 chỗ. Từ chối hiểu

Recent reviews
for Nhà Xe Quang Nghị

VZN TV
1/5.0VZN TV

"Quá tệ"

Chẳng hiểu nhà xe không đủ kinh phí nên thuê được một em trực tổng đài duyên đến TỆ, đây là còn từ bên cty du lịch gọi mà còn thế thì không biết khách lẻ ẻ[...]

Hanoi lullaby Hotel & Travel
5/5.0Hanoi lullaby Hotel & Travel

"(Translated by Google) The good car pick-up s..."

(Translated by Google) The good car pick-up station also has wifi on my car for some networks. (Original) Nhà xe đón khách tốt có cả wifi tren xe cho anh [...]

Sign In