Review of Cửa Hàng Xe Máy Đức Độ Đồng Văn

5/5.0Published 6 months ago

"Lên Đồng Văn, Hà Giang chơi chẳng may hỏng xe..."

Lên Đồng Văn, Hà Giang chơi chẳng may hỏng xe, may mắn gặp được anh sửa xe có tâm và nhiệt tình, còn tư vấn các địa điểm ăn chơi tại Hà Giang ngon bổ rẻ. Rất ưng !!!

Recent reviews
for Cửa Hàng Xe Máy Đức Độ Đồng Văn

Thảo Đặng Thị
5/5.0Thảo Đặng Thị

"Bạn chủ nhiệt tình, tư vấn lịch trình hợp lý,..."

Bạn chủ nhiệt tình, tư vấn lịch trình hợp lý, đọc pass của bạn chủ còn được giảm giá. Xe máy mới, đi êm ru. Nói chung vote 5 sao ạ

Dan Stirling
5/5.0Dan Stirling

"Did some adjustments to my brakes. He refused..."

Did some adjustments to my brakes. He refused to take any money for his work!! Very good service!!

Sign In