Review of Cà Phê Duyên

5/5.0Published 29-04-2021

"(Translated by Google) Good coffee, fast, nic..."

(Translated by Google) Good coffee, fast, nice shop (Original) Cà phê ngon, làm nhanh, quán đẹp

Recent reviews
for Cà Phê Duyên

Trung Chính Đoàn
4/5.0Trung Chính Đoàn

"(Translated by Google) The restaurant has a n..."

(Translated by Google) The restaurant has a nice location, next to the square, good drinks (Original) Quán có vị trí đẹp, cạnh quảng trường, đồ uống ngon

Thập cẩm Online
1/5.0Thập cẩm Online

"(Translated by Google) The more expensive dri..."

(Translated by Google) The more expensive drinks not good (Original) Đắt lại thêm đồ uống không ngon

Sign In