Review of Thạch Sơn-Lẩu Gà Đen Lẩu Bò, Ngựa

5/5.0Published 8 months ago

"Ngon mọi người"

Ngon mọi người

Recent reviews
for Thạch Sơn-Lẩu Gà Đen Lẩu Bò, Ngựa

Binh Thien
5/5.0Binh Thien

"Gà chuẩn ngon, chất lượng. Nước lẩu thanh ngọt. Quá xứng đáng đưe"

Gà chuẩn ngon, chất lượng. Nước lẩu thanh ngọt. Quá xứng đáng để thử!

Thư Sinh
5/5.0Thư Sinh

"Ngon mọi người"

Ngon mọi người

Sign In