Review of Thạch Sơn-Lẩu Gà Đen Lẩu Bò, Ngựa

5/5.0Published 3 months ago

"Ngon mọi người"

Ngon mọi người

Recent reviews
for Thạch Sơn-Lẩu Gà Đen Lẩu Bò, Ngựa

Thư Sinh
5/5.0Thư Sinh

"Ngon mọi người"

Ngon mọi người

Phạm Văn Quyết
5/5.0Phạm Văn Quyết

"Quán ăn rất ấn tượng với sự thân thiện của chú Nghĩa Khàn (chủ qu"

Quán ăn rất ấn tượng với sự thân thiện của chú Nghĩa Khàn (chủ quán). Món ăn ngon, hopej khẩu vị... đồ ăn thì tươi 100%

Sign In