Review of Mẩy Home

5/5.0Published 27-04-2021

"(Translated by Google) Nice homestay, food se..."

(Translated by Google) Nice homestay, food service and delicious and enthusiastic service. Will definitely come back here (Original) Homestay đẹp, dịch vụ ăn uống và phục vụ ngon, nhiệt tình. Nhất định sẽ quay lại đây

Recent reviews
for Mẩy Home

VZN TV
1/5.0VZN TV

"Dịch vụ kém "

Nhóm mình có thuê trang phục và thuê thuyền luồn ở đây. Mọi thứ đều thấy khá OK, bắt đầu khi đón thuyền là thấy có sự khó chịu nhẹ rồi, trước nói là thuyền[...]

Mẩy Home
5/5.0Mẩy Home

"một homestay thân thiện và tuyệt vời ! lần sa..."

một homestay thân thiện và tuyệt vời ! lần sau sẽ tiếp tục đến đây !

Sign In