Review of Silk River Hotel

5/5.0Published 7 months ago

"(Translated by Google) The hotel is clean and..."

(Translated by Google) The hotel is clean and airy, convenient transportation is affordable, during my stay at the hotel, I am very satisfied with the enthusiastic, attentive and friendly guide (Original) Khách sạn sạch sẽ thoáng mát, giao thông thuận tiện giá cả phải phải chăng, trong thời gian tôi nghỉ tại khách sạn tôi rất hài lòng khi được nhân viên hướng dẫn nhiệt tình chu đáo thân thiện

Recent reviews
for Silk River Hotel

Nguyễn Thị Yến
5/5.0Nguyễn Thị Yến

"(Translated by Google) Too deserving of 5 sta..."

(Translated by Google) Too deserving of 5 stars (Original) Quá xứng đáng cho 5 sao

Vu Pak
5/5.0Vu Pak

"(Translated by Google) New hotel clean and co..."

(Translated by Google) New hotel clean and cozy enthusiastic staff The price is also very affordable with discount season (Original) Khách sạn mới sạch sẽ[...]

Sign In