Review of Đăng Quang Watch - Hà Giang

5/5.0Published 6 months ago

"(Translated by Google) I really like to buy g..."

(Translated by Google) I really like to buy goods here because the quality and service attitude is very good (Original) mình rất thích mua hàng ở đây vì chất lượng cũng như thái độ phục vụ rất tôt

Recent reviews
for Đăng Quang Watch - Hà Giang

Mai Quynh
5/5.0Mai Quynh

"Nhân viên dễ thương chất lượng sản phẩm rất t..."

Nhân viên dễ thương chất lượng sản phẩm rất tốt

thanh tâm bùi
4/5.0thanh tâm bùi

"(Translated by Google) Convenience store Good..."

(Translated by Google) Convenience store Good counselor Quality products reputation (Original) Cửa hàng thuận tiện Nhân viên tư vấn tốt Sản phẩm chất lượn[...]

Sign In