Review of Hagiang-holic

5/5.0Published 23-01-2022

"(Translated by Google) STORY: TWO ACTIVES Th..."

(Translated by Google) STORY: TWO ACTIVES There are two young acrobats, which can also be called the "youngest and greenest". The teachers love them very much, teach them to practice austerity every day, and memorize the performances by heart. This time, the teacher allowed Cho to perform on stage for the first time. Knowing that opportunities are hard to come by, every day, both of them work hard. The show finally arrived. Two young artists performing their special skill “Shaking the Bar”. The actor gently jumped onto a long pole. Immediately, his female co-star also jumped on the pole. Both performed breathtaking acrobatics on the pole. The two performed acrobatic moves higher and higher, the nerves of the audience below were also tense. Then the two actors started twirling around in the air like dragonflies flapping their wings in a bamboo forest. Depending on the increasingly complex movements, the pole also vibrates strongly. Next, the actress somersaulted, jumped and sat on the actor's shoulder. Finally, after a few moments of holding their breath, both acrobats landed perfectly on the ground, below, the audience's cheers and applause echoed like thunder. When the two actors entered the stage, everyone thought they must be sweating, so excited. However, contrary to their imagination, they looked so calm. Someone who did not understand, asked the actor: "The audience below applauded so enthusiastically, how can you be so calm? Having a successful performance for the first time but not being excited?" The actor replied, "During the performance, we put cotton balls in our ears, basically it was difficult to hear the applause of the audience." Seeing that the other person still did not understand, he smiled and added: “If we always pay attention to the applause of the audience, this will distract us. When I was an apprentice, my teacher said, it is only by ignoring the applause that one can get applause." It's not bad if we aim for big goals. But if you want to be successful, don't be ecstatic because others praise you, don't be depressed because of others' criticism. Only one-pointedly steadfast in one's goal can the final victory be achieved. (Original) CHUYỆN: HAI DIỄN VIÊN Có hai diễn viên nhào lộn tuổi còn trẻ, cũng có thể gọi là “còn non và xanh” nhất. Thầy giáo rất yêu mến, hằng ngày dạy họ luyện tập khắc khổ, thuộc lòng các màn biểu diễn. Lần này, thầy giáo cho chọ lần đầu lên sân khấu biểu diễn. Biết rằng cơ hội khó được, mỗi ngày, cả hai đều chăm chỉ tập luyện. Cuối cùng cũng đã đến buổi diễn. Hai nghệ sĩ trẻ biểu diễn kỹ năng đặc biệt của họ “Shaking the Bar”. Nam diễn viên nhẹ nhàng nhảy lên một thanh sào dài. Ngay lập tức, nữ bạn diễn của anh cũng nhảy lên thanh sào. Cả hai trình diễn những màn nhào lộn nghẹt thở trên thanh sào. Hai người thực hiện những động tác nhào lộn ngày càng cao, dây thần kinh của khán giả bên dưới cũng theo đó mà căng thẳng. Sau đó hai diễn viên bắt đầu xoay vòng vòng trên không trung giống như những chú chuồn chuồn đập cánh trong rừng tre. Tùy theo các động tác ngày càng phức tạp, thanh sào cũng rung lắc mạnh theo. Tiếp đó, nữ diễn viên lộn nhào, nhảy và ngồi lên vai của nam diễn viên. Cuối cùng sau những phút giây nín thở, cả hai diễn viên nhào lộn đáp xuống đất một cách hoàn hảo, ở bên dưới, tiếng reo hò vỗ tay của khán giả vang dội như sấm. Khi hai diễn viên vào trong cánh gà, mọi người nghĩ rằng họ phải toát mồ hôi, vô cùng phấn khích. Tuy nhiên trái với tưởng tượng, trông họ thật điềm tĩnh. Có người không hiểu, hỏi nam diễn viên: “Khán giả bên dưới vỗ tay nhiệt liệt như vậy, vì sao em có thể bình tĩnh như thế? Lần đầu biểu diễn thành công mà không cao hứng sao?”. Nam diễn viên trả lời: “Trong buổi biểu diễn, chúng em đã nhét bông gòn vào tai, cơ bản rất khó nghe được thấy tiếng vỗ tay của khán giả”. Thấy người kia vẫn không hiểu, cậu cười nói thêm: “Nếu chúng ta luôn chú ý nghe tiếng vỗ tay của khán giản, điều này sẽ khiến chúng ta phân tâm. Khi còn học nghề, thầy giáo em đã nói, chỉ có không để ý tới tiếng vỗ tay, mới có thể đạt được những tràng pháo tay”. Không có gì xấu nếu chúng ta hướng đến những mục tiêu to lớn. Nhưng nếu bạn muốn thành công, đừng vì người khác khen ngợi mà ngất ngây quên cả trời đất, đừng vì người khác chỉ trích mà chán nản đình trệ. Chỉ có nhất tâm kiên định với mục tiêu của mình, mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng.

Recent reviews
for Hagiang-holic

Minn Chann
5/5.0Minn Chann

"..."

Sơn Nguyen
5/5.0Sơn Nguyen

"(Translated by Google) The poetic setting, fu..."

(Translated by Google) The poetic setting, fully equipped room, delicious black chicken hot pot and enthusiastic staff. (Original) Khung cảnh nên thơ , ph[...]

Sign In