Review of Nhà Hàng Lẩu Mỹ

4/5.0Published 19-12-2020

"Khá ngon..."

Khá ngon

Recent reviews
for Nhà Hàng Lẩu Mỹ

Phúc Dương
3/5.0Phúc Dương

"(Translated by Google) The food is good but t..."

(Translated by Google) The food is good but the price is high (Original) Đồ ăn được nhưng giá cao

Truongvan Hoa
5/5.0Truongvan Hoa

"..."

Sign In