Review of Nhà Nghỉ Tùng Phương

1/5.0Published 29-04-2021

"(Translated by Google) The dreadful boss show..."

(Translated by Google) The dreadful boss showed that he had the money to touch the car's mirror, saying that he knew how much money he could not afford and that he had no money, but I thought that the ring I wore on my hand should be 50 million sh shy 81 million tk still a few hundred he leaned on the pair of bees he wore thinking he did not have money here, the guesthouse was very poorly sounded in this room saying the other room was listening, any pair of people were foolish. (Original) Ông chủ oai tỏ ra mình có tiền mình đụng vào gương ô tô tý nói là mày biết bao tiền không mà đụng hỏng mày ko có tiền đâu mà sửa, mình nghĩ thầm chiếc nhẫn mình đeo trên tay hẳn 50 triệu xe sh mình 81 triệu tk còn vài trăm ông dựa vào đôi tổ ong mình đeo nghĩ mình không có tiền đây mà, nhà nghỉ cách âm cực kém phòng này nói phòng kia nghe đc, đôi nào vào là dại.

Recent reviews
for Nhà Nghỉ Tùng Phương

Trong sam 1976 Vương
5/5.0Trong sam 1976 Vương

"Ok..."

Ok

Phương Nhã Nông
5/5.0Phương Nhã Nông

"(Translated by Google) The guest house is cle..."

(Translated by Google) The guest house is clean and beautiful. Furniture of heater, air conditioner, TV is very OK. The host is very hospitable. Good price[...]

Sign In