Mô Tô Xe Máy Trường Tam
Motorbike Rental

Mô Tô Xe Máy Trường Tam

4.1/5.0 - based on 9 reviews
Excellent
Great
Average
Poor
Bad
5/5.0Published 23-04-2022

"(Translated by Google) Motorcycle repair busi..."

(Translated by Google) Motorcycle repair business so the car is safe to run, the car is also new (Original) Nhà kinh doanh sửa chữa xe máy nên xe chạy đảm bảo an toàn, xe cũng mới

5/5.0Published 11-05-2021

"(Translated by Google) Motorcycle repair busi..."

(Translated by Google) Motorcycle repair business so the car is safe to run, the car is also new (Original) Nhà kinh doanh sửa chữa xe máy nên xe chạy đảm bảo an toàn, xe cũng mới

4/5.0Published 10-12-2020

"(Translated by Google) As a motorbike rental ..."

(Translated by Google) As a motorbike rental service at Dong Van Ha Giang, the group hired from, 10 motorbikes brought up, had repairmen accompany the group, and rented it here to return the car in all provinces, (Original) Là Dịch vụ cho thuê xe máy đồng văn hà giang, đoàn thuê từ, 10 xe máy chở lên là có thợ sửa chữa đi cùng với đoàn, và thuê ở đây trả xe trên tất cả các tỉnh thành,

4/5.0Published 10-05-2019

"..."

3/5.0Published 10-05-2019

"..."

5/5.0Published 10-05-2018

"Good bike, good service..."

Good bike, good service

Business Transparency

This Ha Giang Review profile has never been claimed. What's this?

Mô Tô Xe Máy Trường Tam

All information and reviews about Mô Tô Xe Máy Trường Tam on Ha Giang Review

Contacts

  • Đồng Văn, Đồng Văn District, Ha Giang, Vietnam
  • 097 280 55 08
  • Visit Website

Is this your company?

Claim your company profile to access Ha Giang Review's free business tools and start getting closer to your customers today!

Claim your free business account

Sign In