Review of Cửa Hàng Xe Máy Đức Độ Đồng Văn

5/5.0Published 11-05-2021

"Good..."

Good

Recent reviews
for Cửa Hàng Xe Máy Đức Độ Đồng Văn

Thảo Đặng Thị
5/5.0Thảo Đặng Thị

"Bạn chủ nhiệt tình, tư vấn lịch trình hợp lý,..."

Bạn chủ nhiệt tình, tư vấn lịch trình hợp lý, đọc pass của bạn chủ còn được giảm giá. Xe máy mới, đi êm ru. Nói chung vote 5 sao ạ

Nguyễn Huệ
5/5.0Nguyễn Huệ

"Lên Đồng Văn, Hà Giang chơi chẳng may hỏng xe..."

Lên Đồng Văn, Hà Giang chơi chẳng may hỏng xe, may mắn gặp được anh sửa xe có tâm và nhiệt tình, còn tư vấn các địa điểm ăn chơi tại Hà Giang ngon bổ rẻ. R[...]

Sign In