Review of Hp Motorbike & Tours

5/5.0Published 25-04-2022

"Đi phượt hà giang mà không thuê xe máy để đi ..."

Đi phượt hà giang mà không thuê xe máy để đi lượn thì đúng là thiếu xót lớn nhất trong đời các bác ạ. Vừa tự do, làm chủ cuộc chơi không phải phụ thuộc vào ai cả.

Recent reviews
for Hp Motorbike & Tours

levuon gtuan
5/5.0levuon gtuan

"(Translated by Google) I am a genuine Ha Gian..."

(Translated by Google) I am a genuine Ha Giang resident and have seen many places to rent motorbikes in Ha Giang. Here you will be able to rent a car at a [...]

Pi Ka
5/5.0Pi Ka

"(Translated by Google) OH. I have just found ..."

(Translated by Google) OH. I have just found the address of this car rental company in Ha Giang. Luckily, I had the opportunity to rent a car here. Have to[...]

Sign In